Werkwijze Geestelijke Verzorging


Werkwijze: De begeleiding rond levensvragen en zingeving vindt plaats in de vorm van een individueel gesprek. In het intakegesprek verkennen we wat er voor jou speelt. Om welke vragen, problemen, dilemma’s, gaat het. Deze proberen we zo concreet mogelijk te maken. Vervolgens proberen we een eerste zicht te krijgen op je overtuigingen, opvattingen, ed. van waaruit je jouw situatie beleeft en beoordeelt. Tevens komen we je verwachtingen van de begeleiding ter sprake. Wat wil je bereiken? Aansluitend zal ik vertellen wat mijn begeleiding voor jou kan inhouden, en maken we desgewenst afspraken over het vervolg. Soms is het zinvol om daarbij de ZKM-methode te gebruiken. Het aantal gesprekken spreken we samen af, en wordt gaandeweg bijgesteld. Vaak geef ik kleine opdrachten mee om thuis aan te werken.

Methode
: de begeleiding vindt plaats op basis van een diagnostische, hermeneutische en therapeutische competentie. Er is sprake van een systematische en doelgerichte aanpak, die is gericht op positieve veranderingen in de omgang met levensvragen en zingeving. Op basis van het bovenstaande valt de aanpak onder Psychosociale therapie.

Locatie: de begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte, maar is ook in de thuissituatie of elders mogelijk.

Dossiervorming:  alle informatie wordt bijgehouden in een dossier (wettelijk verplicht). U heeft recht op inzage en wijziging van gegevens

Bij verhindering: de afspraak kan tot 24 uur vóór de tijd van aanvang worden afgezegd. In geval niet-tijdige of geen afzegging wordt het consult in rekening gebracht.