Ethiek

Instellingen op het terrein van welzijn en zorg bied ik de volgende diensten:
- Casusbespreking     (lees meer)
Wanneer u met een team af en toe wilt stil staan bij de ethische aspecten van een concrete werksituatie, ben ik beschikbaar als gespreksleider. 
- Moreel  Beraad      (lees meer)
Wanneer u met regelmaat aandacht wilt geven aan de ethische aspecten van werkzaamheden, bied ik ondersteuning bij de opzet van een moreel beraad. 
- Advies     (lees meer)
Wanneer u zoekt naar geschikte en effectieve vormen om  oog te hebben voor de ethische aspecten van de diverse processen en werkzaamheden binnen uw organisatie, ben ik  beschikbaar voor advies.