Links


- Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen:
www.nvpa.org/
- Vereniging voor ZKM-Beoefenaars:
 
www.vvzb.nl/
- De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen:
www.lvvv.nl/ 
- Participant in het netwerk Levensvraagbaak Arnhem:
www.levensvraagbaakarnhem.nl
- Participant in Oncologienetwerk Duiven:
www.oncologienetwerkduiven.nl

Downloads:
- Folder: Aandacht voor wat u ten diepste bezighoudt: uw levens- en zinvragen
- Folder: Leer van je eigen levensverhaal - ZKM
- Basistekst: 'Geestelijke Zorg'(spiritual care) - WVGV/NVPA