Links


- De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen:
www.lvvv.nl/ 
- Participant in het netwerk Levensvraagbaak Arnhem:
www.levensvraagbaakarnhem.nl
- Participant in Oncologienetwerk Duiven:
www.oncologienetwerkduiven.nl

Downloads:
- Folder: Aandacht voor wat u ten diepste bezighoudt: uw levens- en zinvragen
Basistekst: 'Geestelijke Zorg'(spiritual care) -