DOLF MULDER (1960)

  Profiel Linkedin
* Opgeleid in (moraal)theologie en filosofie
* Ruime ervaring in de dienstverlening van het bisdom Utrecht als pastoraal werker. Begeleiding van vrijwilligers en professionals.
* Ervaring in begeleiding van moreel beraad en onderwijs in beroepsethiek.
* Bestuurslid WVGV (Werkverband Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers) en lid Raad van Advies NCZ (Netwerk Cliëntenraden in de Zorg). Actief geweest in VPW (Vereniging van Pastoraal Werkenden) en VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen).
* De opleiding gevolgd tot ZKM-consultant in 2009-2010; tot vertrouwenspersoon in 2014
* In het verleden: geestelijk verzorger bij Diafaan; coördinator bij de Eigen Kracht Centrale; kwartiermaker bij SchuldHulpMaatje
* Ook werkzaam als beleidscoördinator bij VPTZ Arnhem.
* Overtuigd van het bestaansrecht van het vak geestelijke verzorging los van kerkelijke binding.
* Een open en nieuwsgierig zoeker geleid door de vraag Wie is de mens?
* Voor mij is er geen mooiere dienst dan te zorgen voor de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan.
* Geinteresseerd in de relaties tussen kunst en spiritualiteit, zoals in de muziek van Popol Vuh. Zie mijn website www.popolvuh.nl


Lidmaatschappen:
- Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen (NVPA)
- Vereniging voor ZKM-Beoefenaars (VVZB)
- Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
- Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG)


Kenmerken:
- KvK inschrijfnummer: 50720996
- AGB-code zorgverlener: 94-011889
- AGB-code praktijk: 94-59448
- BTW-nummer: 163930259B01
- RBCZ-licentienummer: 204823R